Sa ei saa üle kaotusvalust:

lahkuminek partnerist, laste kodunt lahkumine, töö kaotus, õnnetus, lein.

Iga muutustega elus käib kaasas kaotus. Kõik muutused meie kindlakskujunenud harjumustes, nii positiivsed kui negatiivsed, sunnivad meid oma elu ümber kujundama nii, et see vastab muutunud nõudmistele paremini.


lein

Üks õpilane küsis oma õpetajalt-sufilt: „Õpetaja, mida te ütleksite, kui näeksite, et olen kukkunud?” – „Tõuse püsti!” vastas õpetaja. „Aga kui ma järgmisel korral jälle kukun?” küsis õpilane edasi. „Tõuse uuesti püsti!” vastas õpetaja. „Aga kui ma ikka ja jälle kukun – kui palju kordi võib see jätkuda, aina kukkuda ja tõusta?” ei jätnud õpilane järele. Õpetaja vastas: „Kuni elad, kuku ja tõuse, sest need, kes kukuvad ja ei tõuse, on surnud.” - "Kuldsed lood"


Olukordadega, mida muuta ei saa, tuleb leppida. Muud võimalust pole. Kui vajad selleks abi, olen olemas.


Skype vahendusel nõustamise eelisteks on mugavus, vajadusel anonüümsus. Võimaldab kokku hoida nii aega  kui raha

.


Tänapäeva tingimustes, kus suurem osa inimesi kasutab internetti, on see ka lihtsalt kättesaadav.

Räägitu jääb ainult meie vahele.



nustamine Skype teel


Kontakt:

Email again: