Eneseteostus

on saada kõigeks, milleks Sa oled võimeline saama.

A.Maslow on öelnud: Kui Sa sihilikult planeerid saada kellekski vähemaks, kui Sa oled võimeline, siis ma hoiatan Sind – Sa oled kogu oma ülejäänud elu sügavalt õnnetu.

Meie võimed nõuavad, et neid kasutataks, ning jäävad rahule vaid siis, kui neid on hästi kasutatud. Seega on ka võimed vajadused.

Mis on hea? Kõik, mis edendab soovitavat arengut seesmise inimolemuse teostamise suunas. Mis on halb või ebanormaalne? Kõik, mis pärsib või takistab või keelab põhilist inimolemust. Mis on psühhopatoloogiline? Kõik, mis häirib või pärsib või moondab eneseteostamise kurssi. Mis on psühhoteraapia, või siis ükskõik milline teraapia või igasugune kasv? Kõik igat laadi vahendid, mis aitavad inimese tagasi eneseteostuse ja tema seesmise olemuse juhitud arengu teele.


üksindus

Kui Jumal oli inimese savist valmis voolinud, jäi tükk savi üle. „Mida sulle veel voolida?” küsis Jumal. „Vooli mulle õnn!” palus inimene. Jumal ei vastanud midagi ning pani vaikides ülejäänud savitüki inimesele pihku. - "Kuldsed lood"


Kui tahad avastada ja väljendada enda täielikku potentsiaali, kuid ei tea kuidas - pöördu minu poole. Leiame nii võimalused kui vahendid.


Skype vahendusel nõustamise eelisteks on mugavus, vajadusel anonüümsus. Võimaldab kokku hoida nii aega  kui raha

.


Tänapäeva tingimustes, kus suurem osa inimesi kasutab internetti, on see ka lihtsalt kättesaadav.

Räägitu jääb ainult meie vahele.nustamine Skype teel


Kontakt:

Email again: