Kui oled Eestist eemal

Kodunt ära sõites oled sageli sunnitud loobuma nii mõnestki: kodust, sõpradest, tuttavatest, sugulastest – kogu eelnevast elust ja see tekitab pingeid. Asukohamaal abi saamise eelduseks on väga hea kohaliku keele tundmine. Kõnekeelest enamasti ei piisa sügavamate teemadega tegelemiseks.


 pikk koduteePüha Antonius elas kõrbes. Kord tuli tema juurde noormees ja ütles: „Püha isa, ma müüsin maha kogu oma vara ja andsin saadud raha vaestele. Jätsin alles vaid mõned asjad, mis aitaksid mul siin kõrbes ellu jääda. Palun juhatage mulle teed lunastusele!”

Püha Antonius käskis noormehel minna linna, müüa ära ka need asjad, mis ta oli alles hoidnud, ning saadud raha eest osta turult liha. Tagasi tules peab ta siduma liha ümber oma keha. Tagasiteel ründasid noormeest koerad ja kotkad, keda meelitas liha.

„Ma jõudsin vaevu tagasi,” teatas noormees ja näitas Antoniusele oma vermeis keha ja puruksrebitud riideid. „Need, kes asuvad uuele teele, püüdes säilitada veidi vana elu, rebib nende minevik tükkideks,” ütles Püha Antonius. - "Kuldsed lood"

Kui Sa ei oska otsustada, mida võtta ja mida jätta, et minevik Sind puruks ei rebiks - mõtleme koos! Kaks pead on kaks pead...Skype vahendusel nõustamise eelisteks on mugavus, vajadusel anonüümsus. Võimaldab kokku hoida nii aega  kui raha

.


Tänapäeva tingimustes, kus suurem osa inimesi kasutab internetti, on see ka lihtsalt kättesaadav.

Räägitu jääb ainult meie vahele.nustamine Skype teel


Kontakt:

Email again: