Dementsus on sümptomite kompleks ehk sündroom, mida iseloomustab peamiselt intellektuaalsete võimete taandareng. Lisaks intellektihäiretele on iseloomulik ka mäluhäirete esinemine. Lisaks võivad esineda häired kõigis teistes psüühilistes funktsioonides - tundeelus, tahteelus, tajumises, mõtlemises, instinktides.

Arstiteaduses on mõistel dementsus kahene tähendus:

Seisundi tähendusest tuleb aru saada toimetuleku mõttes. Kui inimese intellektuaalsete võimete tase on langenud ajukahjustuse tõttu sellisele tasemele, et ta ei suuda enam hallata üldiseid mõisteid ja seetõttu oma käitumise kujundamisel tekib patsiendil konflikt üldiste käitumisnormidega, on tegemist dementsusega seisundi mõttes - seega olukord, kui inimesel on IQ väärtus alla 70.

Kulgemise tähendus sisaldab endas muutumist. Algtase <-> lõpptase. See tähendab järgmist - kui toimub inimese intellektuaalsete võimete kahjustus, siis akadeemilises mõttes tähendab see dementsust. Hoolimata sellest, et lõpptase võib olla populatsiooni keskmisest tasemest kõrgem. Näiteks: inimese IQ väärtus 30 aastaselt oli 160, aga 60 aastaselt 120. On toimunud IQ väärtuse nihe ja seetõttu on olnud tegemist dementsusega kulgemise tähenduses. Loe edasi http://et.wikipedia.org/wiki/Dementsus

Uuring näitas, et mida kauem inimene ajutööd tegi ja tööga seotud oli, seda hiljem dementsus tekkis. Varakult pensionile jäänute seas tekkis dementsus, sealhulgas ka Alzheimeri tõbi, märgatavalt varem. Iga tööaasta «noorendab» aju kuue nädala võrra.

Vaimseid väljakutseid annab ka muu kui leivateenimine. Näiteks uute asjade õppimine, kuid ka ristsõnade lahendamine koormab aju. http://www.tarbija24.ee/120564/eakate-tootamine-aitab-dementsust-ennetada

Inimesed, kellel on elus seatud eesmärgid, haigestuvad harvemini Alzheimeri tõppe või selle haiguse eelkäijatesse. http://www.novaator.ee/ET/meditsiin/elus_eesmargi_omamine_vahendab_alzheimeri_tove_riski/

Šampanja aitab ennetada dementsusega seotud mälukaotust

http://www.elu24.ee/1231302/sampanja-aitab-ennetada-dementsusega-seotud-malukaotust

Miks on suitsetajatel väiksem risk haigestuda Alzheimeri tõppe?  http://www.med24.ee/eesti/perearst/praktiline_nouanne/article_id-821

 

Pidutse dementsuse ennetamiseks, kuula:http://heli.er.ee/helid/1078591.mp3

 

Rapsiõli aitab ennetada dementsust ja põletikku: http://www.tarbijakaitse.ee/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9321

Õllekõht suurendab dementsuse riski http://www.novaator.ee/et/meditsiin/ollekoht_suurendab_dementsuse_riski

Depressioon on Alzheimeri riskifaktoriks http://www.novaator.ee/et/meditsiin/depressioon_on_alzheimeri_riskifaktoriks

Vaimne taandareng oli vähem levinud kõrgema haridustasemega ja abielus olevatel uuritavatel. http://www.novaator.ee/ET/meditsiin/malu_norgenemine_tabab_mehi_varem_kui_naisi/Skype vahendusel nõustamise eelisteks on mugavus, vajadusel anonüümsus. Võimaldab kokku hoida nii aega  kui raha

.


Tänapäeva tingimustes, kus suurem osa inimesi kasutab internetti, on see ka lihtsalt kättesaadav.

Räägitu jääb ainult meie vahele.nustamine Skype teel


Kontakt:

Email again: